Mode Icon
HEIST

treefecta

treefecta
Brawler
Pick Rate
Win Rate
Brawler Icon
10%
49%
Brawler Icon
7%
50%
Brawler Icon
5%
50%
Brawler Icon
5%
59%
Brawler Icon
4%
51%
Brawler Icon
4%
48%
Brawler Icon
4%
38%
Brawler Icon
3%
57%
Brawler Icon
3%
46%
Brawler Icon
3%
47%
Brawler Icon
3%
59%
Brawler Icon
2%
53%
Brawler Icon
2%
41%
Brawler Icon
2%
53%
Brawler Icon
2%
52%
Brawler Icon
2%
36%
Brawler Icon
2%
41%
Brawler Icon
2%
55%
Brawler Icon
2%
42%
Brawler Icon
2%
42%
Brawler Icon
2%
48%
Brawler Icon
2%
49%
Brawler Icon
2%
46%
Brawler Icon
2%
45%
Brawler Icon
1%
46%
Brawler Icon
1%
38%
Brawler Icon
1%
35%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
31%
Brawler Icon
1%
30%
Brawler Icon
1%
35%
Brawler Icon
1%
46%
Brawler Icon
1%
25%
Brawler Icon
1%
57%
Brawler Icon
1%
37%
Brawler Icon
1%
55%
Brawler Icon
1%
57%
Brawler Icon
1%
59%
Brawler Icon
1%
51%
Brawler Icon
1%
56%
Brawler Icon
1%
49%
Brawler Icon
1%
56%
Brawler Icon
1%
55%
Brawler Icon
1%
47%
Brawler Icon
1%
32%
Brawler Icon
1%
42%
Brawler Icon
0%
67%
Brawler Icon
0%
50%
Brawler Icon
0%
53%
Brawler Icon
0%
58%
Brawler Icon
0%
14%
Brawler Icon
0%
22%
Brawler Icon
0%
33%
Brawler Icon
0%
60%
Brawler Icon
0%
43%
Brawler Icon
0%
20%