Mode Icon
BOUNTY

snake prairie

snake prairie
Brawler
Pick Rate
Win Rate
Brawler Icon
19%
52%
Brawler Icon
16%
48%
Brawler Icon
6%
54%
Brawler Icon
6%
45%
Brawler Icon
4%
52%
Brawler Icon
4%
40%
Brawler Icon
3%
57%
Brawler Icon
2%
43%
Brawler Icon
2%
45%
Brawler Icon
2%
51%
Brawler Icon
2%
49%
Brawler Icon
2%
48%
Brawler Icon
2%
48%
Brawler Icon
1%
43%
Brawler Icon
1%
48%
Brawler Icon
1%
42%
Brawler Icon
1%
52%
Brawler Icon
1%
38%
Brawler Icon
1%
43%
Brawler Icon
1%
39%
Brawler Icon
1%
48%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
43%
Brawler Icon
1%
49%
Brawler Icon
1%
46%
Brawler Icon
1%
46%
Brawler Icon
1%
52%
Brawler Icon
1%
37%
Brawler Icon
1%
47%
Brawler Icon
1%
45%
Brawler Icon
1%
47%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
46%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
50%
Brawler Icon
1%
54%
Brawler Icon
1%
38%
Brawler Icon
1%
54%
Brawler Icon
0%
44%
Brawler Icon
0%
46%
Brawler Icon
0%
44%
Brawler Icon
0%
39%
Brawler Icon
0%
48%
Brawler Icon
0%
42%
Brawler Icon
0%
39%
Brawler Icon
0%
38%
Brawler Icon
0%
41%
Brawler Icon
0%
31%
Brawler Icon
0%
51%
Brawler Icon
0%
56%
Brawler Icon
0%
48%
Brawler Icon
0%
50%
Brawler Icon
0%
44%
Brawler Icon
0%
41%
Brawler Icon
0%
47%
Brawler Icon
0%
43%
Brawler Icon
0%
30%
Brawler Icon
0%
92%